hart

Cardiale kine en fitness

Hartziekten veroorzaakt door atherosclerose van de kransslagaders komen veel voor in de geïndustrialiseerde landen. De meest voorkomende ziektebeelden zijn door het publiek goed gekend; angina pectoris, hartinfarct en plotse dood. Ondanks de verspreiding van een massa medische informatie via kranten, tijdschriften, radio en televisie, blijken de risicopatiënten en hun omgeving niet vatbaar voor informatie over hartziekten, hun oorzaken, hun behandeling en wat men er zelf kan aan doen. Het doel van de cardiale kinesitherapeut is deze leemte op te vullen. Daarvoor moet hij een objectieve kijk hebben op deze ziekte die veel minder dramatisch is dan ze op het eerste zicht lijkt. Voor vele mensen betekenen de eerste hartklachten, het optreden van een hartinfarct of het vooruitzicht van een hartoperatie een belangrijk keerpunt in hun leven. Sommigen voelen zich uitgestoten uit de maatschappij, gedoemd tot een min of meer definitieve invaliditeit. Ze krijgen gevoelens van angst, minderwaardigheid en ontmoediging.

De vooruitgang van de wetenschap en de medische behandeling maken het mogelijk deze ziekten gedeeltelijk te voorkomen, doeltreffender te behandelen, hervallen te vermijden en weer normaal te leven. Als cardiaal kinesitherapeut kan ik geen antwoord geven op alle problemen van elke patiënt, maar ik kan wel helpen om met meer kennis met de arts te overleggen om betere behandelingsvoorschriften uit te voeren en leefregels te volgen. Uiteindelijk richt de Cardiale Kinesitherapie zich tot iedereen die gezond wil leven en zo zijn kans op hartlijden wil verminderen.