Cyriax

Cyriax therapie

Deze therapie werd ontwikkeld door de Londense orthopedische chirurg Prof. Dr. James Cyriax (1904-1985). Hij ontwikkelde een diagnostisch systeem voor het onderzoeken van het bewegingsapparaat, waarmee nauwkeurig orthopedische, reumatologische en neurologische aandoeningen kunnen vastgesteld worden. Door deze systematiek in het onderzoek kan een heldere diagnose bekomen worden zodat deze aandoeningen, die niet voor operatie in aanmerking komen, toch adequaat via manuele technieken kunnen behandeld worden.