Glucose level blood test

Kinecoach bij diabetes type 2

Kinecoach bij diabetes type 2 : een belangrijk onderdeel in de behandeling van diabetes type 2 is bewegingstherapie, al dan niet gecombineerd met een dieet en medicatie. Verschillende studies hebben aangetoond dat bewegen de glycemische controle (HbA1c) significant kan verbeteren.

Bijkomend kunnen veranderingen vastgesteld worden ten gevolge van bewegingsinterventies bij patienten met diabetes type 2 :

  • Verlies van vetmassa
  • Behoud of toename van de spiermassa
  • Verbeteren van cardiovasculaire risicofactoren (cholesterol, buikomtrek, broeddruk)
  • Verlagen van ontstekingsparameters
  • Verhogen van de kwaliteit van leven
  • Kosten besparen ?