MLDV

Manuele lymfedrainage

Manuele Lymfedrainage ad modum Vodder (MLDV) is een specifieke, zachte, drainerende lymfetechniek die op een rustige en ontspannende manier wordt gegeven.

Deze techniek zorgt er enerzijds voor dat de in het bindweefsel achtergebleven eiwitten en het vocht wordt afgevoerd en anderzijds activeert het de parasympatische toestand van de patiënt.

Dit is op verschillende aandoeningen toepasbaar (nl. lymfoedeem na operatie, veneus oedeem, posttraumatische zwelling, ...).

Indien er geen zichtbare zwelling aanwezig is (bijvoorbeeld bij hoofdpijn, migraine, sinusitis, fibromyalgie,...) kan MLDV eveneens aangewend worden. Zodanig dat de symptomen verminderd worden en de immuniteit wordt verbeterd.

Bovenop de behandeling kan er indien noodzakelijk gezwachteld worden voor het behoud van het effect van de MLDV.